ROBOTICA & MANAGEMENT

International Journal

ISSN-L: 1453-2069;   Print ISSN: 1453-2069;   Online ISSN: 2359-9855
Editura Eftimie Murgu, Reşiţa

Colectivul editorial

Coordonatorii ştiinţifici ai revistei sunt:

    • Prof. Dr. Ing. Inocenţiu Maniu, Universitatea Politehnica Timişoara, România;
    • Prof. Dr. Ing. Ion Vela, Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa, România.

Din colegiul ştiinţific fac parte:

    • Ferenc Alpek, Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Ungaria;
    • Solomia Andreş, Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa, România;
    • Păun  Antonescu, Universitatea Politehnica din Bucureşti, România;
    • Yvan Baudoin, Ecole Royale Militaire, Belgia;
    • Karsten Berns, Technische Universität Kaiserslautern, Germania;
    • Marco Ceccarelli, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Italia;
    • Philippe Coiffet, Université de Versailles, Franţa;
    • Ioan Doroftei, Universitatea "Gheorghe Asachi" din Iaşi, România;
    • Florea Dudiţă, Universitatea Transilvania din Braşov, România;
    • Aleš Hace, Univerza v Mariboru, Slovenia;
    • Mircea Ivănescu, Universitatea din Craiova, România;
    • Nicolae Joni, S.C. RobconTM S.R.L., Societatea de Robotică din România;
    • Milos Jovanovic, Institut Mihajlo Pupin, Serbia;
    • Peter Kopacek, Technische Universität Wien, Austria;
    • Minh Tam Nguyen, Ho Chi Minh University of Technology and Education, Vietnam;
    • Mircea Niţulescu, Universitatea din Craiova, România;
    • Takaaki Oiwa, Shizuoka University, Japonia;
    • Doina Pîslă, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România;
    • Horia Popa, Universitatea Politehnica Timişoara, România;
    • Svilen Rachev, Technical University of Gabrovo, Bulgaria;
    • Ionel Stareţu, Universitatea Transilvania din Braşov, România;
    • Ioan Vişa, Universitatea Transilvania din Braşov, România;
    • Wolfgang Ziegler, Hochschule Düsseldorf, Germania.


Redactor şef
Conf. Dr. Ing.
Călin-Octavian Micloşină
Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa, România
email: c.miclosina(at)uem.ro

Secretari de redacţie
Secretar general de redacţie - Conf. Dr. Ing. Erwin-Christian Lovasz
Universitatea Politehnica Timişoara, România
e-mail: erwin.lovasz(at)mec.upt.ro

Secretar - Ş.l. Dr. Ing. Vasile Cojocaru
Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa, România
e-mail: v.cojocaru(at)uem.ro