ROBOTICA & MANAGEMENT

International Journal

ISSN-L: 1453-2069;   Print ISSN: 1453-2069;   Online ISSN: 2359-9855
Editura Eftimie Murgu, Reşiţa

Etica publicării şi malpraxis

Articolele trimise spre publicare vor respecta standardele etice, incluzând evitarea plagiatului şi a autoplagiatului.

Orice idee, porţiune de text, figură dintr-o sursă deja publicată trebuie citată, cu trimitere la referinţa din biblografie. Reprezintă responsabilitatea autorilor obţinerea eventualelor autorizaţii de reproducere / copyright privind includerea  sau adaptarea în articol a textelor, figurilor sau ideilor pentru care nu dețin drepturi de autor.

Pentru documentare privind etica publicării de articole şi evitarea malpraxisului, autorii sunt invitaţi să consulte materialele publicate la următoarele adrese:

Articolele identificate cu conţinut plagiat sau autoplagiat, trimise spre publicare, vor fi respinse.

Autorii poartă întreaga responsabilitate pentru conţinutul articolelor.