ROBOTICA & MANAGEMENT

International Journal

ISSN-L: 1453-2069;   Print ISSN: 1453-2069;   Online ISSN: 2359-9855
Editura Eftimie Murgu, Reşiţa

Indexare

Revista "Robotica & Management" este inclusă in următoarele baze de date:

Baze de date internaţionale (BDI)

Directory of Open Access Journals, DOAJ


EBSCO Host

Google Scholar / Academic (selectiv)

Index Copernicus International, Ltd., IC

Open Academic Journals Index, OAJI

Baze de date naţionale

Baza de date a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS):

2011: Categoria B+
2010: Categoria B+
2009: Categoria B
2008: Categoria B
2007: Categoria B+
2006: Categoria B
2005: Categoria C

Platforma Editorială Română, SCIPIO