ROBOTICA & MANAGEMENT

International Journal

ISSN-L: 1453-2069;   Print ISSN: 1453-2069;   Online ISSN: 2359-9855
Editura Eftimie Murgu, Reşiţa

Informaţii pentru autori

Articolele propuse spre publicare se trimit în format electronic la adresa de contact a revistei, afişată pe site-ul de Internet al acesteia, cu cel puţin trei luni înainte de apariţia revistei.

Articolele trebuie tehnoredactate conform instrucţiunilor de redactare, în caz contrar articolele vor fi returnate primului autor.

Modelul de tehnoredactare, conţinând instrucţiuni pentru autori, poate fi gasit aici.

Evaluarea lucrărilor se va efectua de către Comitetul ştiinţific al revistei, format din personalităţi recunoscute pe plan internaţional.

Fiecare lucrare va fi recenzată în sistem double blind peer review. Formularul de recenzie poate fi găsit aici.

Lucrările neacceptate vor fi returnate autorilor cu evidenţierea motivelor respingerii acestora.

Lucrările acceptate se vor publica în revistă în numărul curent.

Nu se percep taxe pentru transmiterea, procesarea sau publicarea articolelor.

Pentru ca un articol sa fie publicat, trebuie completat şi semnat acordul privind drepturile de autor, care poate fi găsit aici.

Articolele sunt publicate în acord cu tipul de licenţă Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) (http://creativecommons.org/licenses/). 

Autorii poartă întreaga responsabilitate pentru conţinutul articolelor.